Khách sạn Vanda
  • Hợp đồng số: 150506/HĐKT
  • Kí ngày: 09/09/2009
  • Địa chỉ: 03 Nguyễn Văn Linh, Q. Hải Châu, Tp ĐN
  • Mã phim: DN 20
  • Diện tích kính dán phim: 140.77 m2
  • Thời gian thi công: 2 ngày
  • Các công trình miền Bắc
  • Các công trình miền Trung
  • Các công trình miền Nam